Hlavní stránka

Certifikát pro společensky odpovědnou instituci

Knihovna je otevřena  v tomto režimu:

► dodržuje se povolený počet osob v půjčovně (max. 15 osob v odd. pro dospělé, 8 v odd. pro děti) 
► RESPIRÁTORY, dezinfekce a rozestupy 2 m
► pobyt v knihovně jen po nezbytně nutnou dobu (vrácení a půjčení knih a jiných dokumentů)

Posedět je možné dle počasí v příjemné venkovní letní čítárně knihovny.

pob. na Barbořině je dlouhodobě uzavřena kvůli rekonstrukci budovy