Pro školy

Dětské oddělení Knihovny Kroměřížska aktivně spolupracuje s různými typy škol, které se nacházejí v Kroměříži a jejím okolí.

Pro školy je v nabídce široká paleta tematických besed pro žáky mateřských, základních, středních i speciálních škol.

Tradicí je pak pořádání besed pro školní družiny. Pedagogové mohou také se svými žáky strávit studijní dopoledne v knihovně.

Mezi dlouhodobé aktivity spolupráce patří Pasování prvňáčků (ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži a městem Kroměříž) a autorská literární soutěž Kroměřížská litera (ve spolupráci s Klubem dětských knihoven Zlínského kraje).