Fotografie z akcí pořádaných Knihovnou Kroměřížska v průběhu let.

Kurzy PC pro seniory - leden/únor 2008

Dvacetihodinové kurzy počítačové gramotnosti pro seniory - začátečníky